Riksarkivets logo

Unionsoppløsningen

De hemmelige møtene handlet nå ikke om Norge skulle løse seg fra unionen med Sverige, men om hvordan unionen skulle oppløses. De folkevalgte ble raskt enige om en erklæring som skulle leses opp i det påfølgende møte i storting.

Møtet i Stortinget om formiddagen den 7. juni var spesielt. Stemningen var til å ta og føle på da stortingspresident Carl Berner leste opp erklæringen. Erklæringen var meget tydelig i budskapet. Verken før eller siden har det vært så mange tilhørere i salen.

Stortingspresidenten leste at kongen i Sverige ikke var i stand til å danne noen ny regjering og at han dermed ikke regjerte over nordmennene. Unionen måtte anses for oppløst.

Stortingspresidenten bedyret at folkeforsamlingen ikke bar nag til den svenske kongen eller det svenske folk. Presidenten foreslo for forsamlingen å sende et brev til kong Oscar, som skulle stadfeste det gode forholdet mellom broderfolkene. ”Naar foreningen nu opløses, har det norske folk intet høiere ønske end at leve i fred og god forstaaelse med alle og ikke mindst med Sveriges folk og med det dynasti, under hvis styre vort land trods megen og bitter unionsstrid har skudt en saa betydelig aandelig og materiale vekst”. Det sto også i brevet at en prins fra det svenske kongehuset var ønsket som norsk konge. Ønsket om at en svensk prins ble tronfølger i Norge, var ment å stadfeste det gode forholdet mellom de to landene. Denne beskjeden fikk kong Oscar via telegram ca. kl. 12 samme dag.

Stortinget sluttet ikke sitt møte denne formiddagen 7. juni sånn uten videre. Norge måtte ha en styrende makt i form av konge eller regjering, eller begge deler. Den ansvarlige folkeforsamlingen bemyndiget derfor en midlertidig regjering, regjeringen Michelsen, om å styre i kongens sted. Intet tydet her på at Norge skulle bestå som noe annet enn monarki.

Skulle det nye Norge regjeres av prins Carl av Sverige?

eller prins Carl av Danmark, som den midlertidige regjeringen snart arbeidet for?

Kong Haakon, tidligere prins Carl av Danmark, og dronning Maud på ski
Kong Haakon, tidligere prins Carl av Danmark, og dronning Maud på ski. Fotograf : Anders B. Wilse, 3. mars 1906, Norske Folkemuseum.

Neste: Kupp eller folkerettslig frigjøring?
Til hovedside for månedens dokument 2005
Neste måned: Anskaffelse av observasjonsballong til Fredrikssten festning