Riksarkivets logo

Kupp eller folkerettslig frigjøring?

De fleste strømninger i Norge forut for 7. juni 1905 beveget seg i retning norsk selvstendighet. 7. juni har da også blitt offisiell flaggdag. Dagen har blitt stående i vår bevissthet som dagen som skiller mellom union og selvstendighet. 7. juni i år skal feires spesielt.

Det er likevel vanlig å hevde at Stortingets erklæring 7. juni, om opphevelse av unionen ikke hadde legitimitet i gjeldende folkerett. Det er ikke oppsiktsvekkende at svenske myndigheter ble sjokkert over norsk handlemåte. Heller ikke stormaktene anerkjente Norges handlemåte 7. juni. Alle oppfattet unionsoppløsningen som rettsløs ut fra vanlig folkerett. Det er derfor man med rette kan hevde at unionsoppløsningen først skjedde 26. oktober, da svenskekongen frasa seg den norske tronen.


Til hovedside for månedens dokument 2005
Neste måned: Anskaffelse av observasjonsballong til Fredrikssten festning