Riksarkivets logo

Suplikk fra bonden ...angaaende nogle perler...

Suplikk fra T. A. Aasgaard, datert 16. august 1704


Av de mange suplikker(bønneskrifter) kong Fredrik 4. fikk på sin reise i Norge i 1704, var én fra bonden Thomas Adamssøn Åsgård i Røyken. Da Fredrik 4. var på Bragernes (Drammen) i juni, hadde Thomas' kone gitt kongen noen perler, som var blitt fisket i Åroselva, som rant forbi gården hans. I suplikken ba Thomas om at kongen måtte unne ham skattefrihet for gården hans for hans livstid mot at han fortsatte å fiske perler for dronningen. Som vedlegg til suplikken ligger avskrift av en dom fra 1696, der Thomas og hans kone var blitt dømt for ulovlig perlefiske.


Neste: perlemuslingen
Tilbake til denne månedens dokument
Neste måned: De første norske frimerkene