Riksarkivets logo

Perlemuslingen

Plansje med perlemuslinger på ulike utviklingsstadium - i bakgrunnen norsk perleelv. NRA STNF 8.
			   U. F. Aagaard 1725
Plansje med perlemuslinger på ulike utviklingsstadium - i bakgrunnen norsk perleelv. NRA ST 8.("Afteignelse udi Almindelighed Ofver Een Perle-Elv udj Norge, som udviser Perleskallernis beskaffenhed". U. F. Aagaard 1725).

Det fins to sorter perlemuslinger: saltvannsperlemusling (meleagrina margaritifera) og ferskvannsperlemusling (margaritana margaritifera) også kalt elveperlemusling. Det er den siste som fins i Norge. Den lever i elver med relativt sterk strøm og rent, lite kalkholdig, og næringsfattig vann. Den vokser langsomt og kan bli over 100 år. Det eldste kjente eksemplaret var 132 år. Bare en brøkdel inneholder perler. Perlene har ulike farger (hvite, brune, sorte, røde) avhengig av vokseforhold. De største og viktigste forekomstene av ferskvannsperlemuslingen fins i elver i Sibir, Skottland og Skandinavia, selv om den også forekommer i sydligere land. I dag står ferskvannsperlemuslingen på FNs liste over utryddningstruede dyrearter og i Norge er den totalfredet.

 

 

 


Neste: Perlefiske i Norge - dronningens privilegium
Tilbake til denne månedens dokument
Neste måned: De første norske frimerkene