Riksarkivets logo

"...Angaaende nogle perler..."

Suplikk fra T. A. Aasgaard, datert 16. august 1704. 
(Rentekammeret, Kammerkanseliet, Suplikker innlevert pa Fredrik 4s norske reise, 
suplikk nr. 9).
Suplikk fra T. A. Aasgaard, datert 16. august 1704. (Rentekammeret, Kammerkanseliet, Suplikker innlevert på Fredrik 4s norske reise, suplikk nr. 9).Neste måned: De første norske frimerkene