Riksarkivets logo

"Apoteket til Leknes!" 

Underskrifter fra lokalbefolkningen for  legge apoteket til Leknes
Underskrifter fra lokalbefolkningen for legge apoteket til Leknes. Bortsett fra to kvinner, er det mennene som dominerer navnelisten.