Månedens dokument juni 2002

En uniformsprøve og en stor forretningsidè

Et uvanlig dokument: Denne stoffprøven er sendte forstanderen ved Manufakturhuset i Bergen til Det Danske Kanselli i 1726. På dette tidspunktet lå produksjonen ved Manufakturhuset nede etter gode år under den store nordiske krig. Prøven består av et stykke rødt, stampet vadmelstøy og et stykke hvitt lerretsstoff, som skulle brukes til uniformer for norske offiserer og soldater. Idag befinner prøven seg i arkivet til Det Danske Kanselli. Hensikten med å sende inn prøven var kanskje todelt fra Von Widas side. For det ene ville han demostrere for de høye herrer i København at han og hans tukthuslemmer fortsatt kunne levere av første klasse. For det andre lå Von Wida på dette tidspunkt i strid med styret for tukthuset, som mente han hadde misbrukt stillingen, og helst ville bli kvitt ham. Prøven kan derfor også forstås som et forsøk fra Von Widas side på å skaffe seg allierte på sentralt hold i konflikten med sitt eget styre. Men frieriet var til ingen nytte. Jacob Von Wida måtte forlate stillingen, og med hans fall, ble også en storslagen forretningsidè forlatt.

Vil du se mer av utstillingen?

Oversiktsbilde av utstillingen