Riksarkivets logo

Spenningen stiger

Soldater gjør seg klar til strid. Sabelsliping på Gardermoen. (Bildene er hentet fra en utstilling på Kongsvinger Festningsmuseum. Kontakt Håvard Walla. Bygning 3 Oslo mil / Akerhus 0015 Oslo Telefon: 23 09 34 41
Soldater gjør seg klar til strid. Sabelsliping på Gardermoen. Foto: Forsvarsmuseet

Det norske forsvaret hadde begynt en omfattende opprustning av sine militære styrker på 1890-tallet, for å beskytte seg mot trusselen fra svenskene og ikke minst fra russerne. Både på land og sjø ble det brukt betydelige summer på å ruste landet. Sommeren 1905 var det ingen tvil om at det var trusselen fra svenskene som hadde fokus. Man hadde behov for å samle mot i de militære styrker, så vel som i folket, i en situasjon der landet før man visste ordet av det, kunne befinne seg midt i en krig.

Vedtaket i Stortinget 7. juni om å tre ut av unionen, gjorde knapt situasjonen bedre. Det ble derfor lansert nye ideer til styrket beredskap ved grensefortene. Ett av de mer kreative forslagene var å anskaffe en ”ballon captif” til Fredriksten festning. Det var fare for at festningen kunne komme under beskytning fra batterier som grunnet det kuperte terrenget, ikke var synlig fra festningen uten særskilte hjelpemidler.

Brevet fra Forsvarsdepartementet forteller at innkjøpet av ballongen var et stort økonomisk løft. Det gikk utover rammene for de midler man strengt tatt hadde tilgjengelig. For å spare inn penger etter denne kostbare investeringen skulle man gå på sparebluss på andre områder. De tjenestegjørende soldatene skulle så langt det var mulig settes til å utføre alle bygnings- og vedlikeholdsoppgaver.

 

 

 


Neste: Ballon Captif
Til hovedside for månedens dokument 2005
Neste måned: Kvinneaksjon for unionsoppløsning