Riksarkivets logo

Unionsoppløsningen 1905

Første side av et brev på seks sider fra Forsvarsdepartementet, armeen, til generalinspektøren 
              og sjefen for festningsartilleriet. Kilde: Riksarkivet, Generalstaben II, eske 315
Første side av et brev på seks sider fra Forsvarsdepartementet, armeen, til generalinspektøren og sjefen for festningsartilleriet. (Kilde: Riksarkivet, Generalstaben II, eske 315.)