Riksarkivets logo

Fredriksten festning

Utsikt fra Fredriksten festning. Terrenget er kupert og mulighetene for fiendtlig artilleri til å skyte fra skjul så stort at man følte behov for å styrke observasjonsmulighetene.
Fredriksten festning. Foto: Riksarkivet, Fotografisamlingen, EA-4060D114.

Byggingen av permanente anlegg på Fredriksten hadde begynt i 1661, og festningen var fra da av og til 1814 en avgjørende del av forsvarsverkene våre. Mellom 1814 og 1905, mens Norge var i union med Sverige, var festningens hovedformål og betydning noe mer uklar.

Avtalen i Karlstad av 23. september betydde altså slutten for Fredriksten som militært festningsverk. Svenskenes krav var i utgangspunktet at alle grensefestningene skulle destrueres, men de norske forhandlerne klarte å få aksept for at de gamle historiske bygningene ved Fredriksten og i Kongsvinger skulle få stå, så lenge de moderne installasjonene ble fjernet. Våren 1906 ble de resterende festningene demolert under overoppsyn av internasjonale observatører.

 

 

 

 

 

 

 


Neste: Hele brevet
Til hovedside for månedens dokument 2005
Neste måned: Kvinneaksjon for unionsoppløsning