Riksarkivets logo

Månedens dokument - Hele brevet

Kronprinsregentens resolusjon 5. april 1905

Kronprinsregentens resolusjon 5. april 1905

Kronprinsregentens resolusjon 5. april 1905

Kronprinsregentens resolusjon 5. april 1905

Kronprinsregentens resolusjon 5. april 1905


Til hovedside for månedens dokument 2005