Riksarkivets logo

Ballon Captif

Billedtekst: Ballon captif, observasjonsballongen skulle brukes til å holde oppsyn med innseiling via Iddefjorden. Bildet må hentes fra Forsvarsmuseets billedarkiv og bibliotek, Oslo. (Ref. Norsk forsvarshistorie bind 2, 1814-1905. s. 303. Forfatter Roald Berg)
Ballon captif, observasjonsballongen skulle brukes til å holde oppsyn med innseiling via Iddefjorden. Bildet er tatt ved Halden i 1905. Foto: Forsvarsmuseet

Ved valg av observasjonsballong gikk man ikke inn for den billigste løsningen. Det var blitt innhentet et fransk og et tysk tilbud, og selv om den tyske ballongen var betydelig dyrere, var det denne valget falt på. Kun det beste var godt nok. Prisen ble anslått til 45.000 kroner*, men mangelen på hensiktsmessig observasjonspost for ildledelse for festningens artilleri, gjorde at dette ble ansett som ”den mest paakrævede av alle de omskrevne foranstaltninger.” Forsvarsdepartementet valgte derfor å bevilge pengene, og ballongen ble anskaffet.

Heldigvis, kan man vel si, ble det ikke bruk for ballongen særlig lenge. Den 23. september 1905 underskrev man i Karlstad avtalen om oppløsning av unionen, og en av forutsetningene for avtalen var at det skulle opprettes en demilitarisert sone på begge sider av grensen. Dermed var Fredrikstens dager som forsvarsverk talte.

 

 

 

 

 

 

* 45000 kr. i forhold til årsgjennomsnittet for 1905 tilsvarte 2 442 857.14 kr. i november 2004

 

 


Neste: Fredriksten festning
Til hovedside for månedens dokument 2005
Neste måned: Kvinneaksjon for unionsoppløsning