Riksarkivets logo

Anskaffelse av observasjonsballong til Fredriksten festning

Anskaffelse av observasjonsballong til Fredriksten festning
Ballong med skuelystent publikum. Foto: Forsvarsmuseet

I Forsvarsdepartementets brev til generalinspektøren og sjefen for festningsartilleriet, ble det utredet hvor nødvendig det var å styrke beredskapen ved Fredriksten festning. Festningen hadde behov for å få utført en rekke bygge- og vedlikeholdsarbeider, samt tiltak for å forbedre utsikten over det omkringliggende kuperte terrenget for mulig ildledelse. I brevet ble det presentert forslag til hvordan oppgavene kunne løses innenfor rammene av et meget stramt budsjett. Det som særlig kompliserte de budsjettmessige forholdene, var anskaffelsen av en kostbar ”ballon captif”, en observasjonsballong som kunne gi utsikt over innseilingen fra Iddefjorden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Neste: Spenningen stiger
Til hovedside for månedens dokument 2005
Neste måned: Kvinneaksjon for unionsoppløsning