Riksarkivets logo

Opprettelse av postvesenet i Norge

En fortegnelse over postbondene i Norge
Oversikt over postbønder i Norge i 1689
(NRA dipl. No. Saml. avd. 2, fasc. 11).

Postverket i Norge regner sin opprinnelse tilbake til 1647, da Hans Morian fikk privilegium på å drive postvesen i Norge. Alle brev som ble sendt mellom de ulike ledd i statsforvaltningen, som f.eks. fra amtmannen i Akershus til Rentekammeret i København, skulle fraktes gratis, mens private måtte betale en forholdsvis høy pris beregnet etter avstand.

Det ble opprettet faste postruter. Alle disse postrutene gikk over land. Det ble bygget opp et system med postgårder langs rutene, der bøndene ble pålagt å frakte posten fram til neste postgård. Som kompensasjon ble de fritatt for militærutskriving og skyssplikten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Neste:Postgangen
Tilbake til denne månedens dokument
Neste måned: Da Norge fikk jernbane