Riksarkivets logo

Lov om brevporto

 Brev med frimerke stemplet 2. januar 1854
Frimerke stemplet 02.01.1855 (Filatelistisk samling, nr.204)

Etter at England innførte enhetsporto i 1840 og utstedte verdens første frimerker, var interessen stor for å få til noe lignende i Norge. Dette ble gjennomført i to etapper. I 1848 kom en lov der brevportoen ble fastsatt etter vekt og hvor langt brevet skulle fraktes. I 1854 kom neste trinn i reformen. Brevportoen skulle nå fastsettes kun etter vekt. Det skulle koste det samme å sende et brev fra Christiania til Drammen som fra Christiania til Trondheim. Samtidig innførte man frimerker.

Loven ble vedtatt 7. juli 1854, men med virkning fra 1. januar 1855. Kostnadene ved å sende brev ble redusert. Det skulle nå koste 4 skilling å sende et brev på inntil 1 lodd (15,6g). Tidligere hadde det kostet 10 skilling å sende et brev fra Christiania til Trondheim. Men i forhold til for eksempel en sagbruksarbeiders daglønn, som var 20-24 skilling, var det fremdeles kostbart å sende brev.


Neste: Opprettelse av postvesenet i Norge
Tilbake til denne månedens dokument
Neste måned: Da Norge fikk jernbane