Riksarkivets logo

"Frimærker [lede] til en forøget Correspondanse"

Sartrykk av Lov om Forandringer i og Tillag til Loven om Brevportoen m. v. af 12te August 1848 Særtrykk av Lov om Forandringer i og Tillæg til Loven om Brevportoen m. v. af 12te August 1848. Loven er datert 7. juli 1854. Særtrykket ligger som vedlegg til journalsak 1609/1854 i arkivet etter Postkontoret i Indredepartementet.


Neste måned: Da Norge fikk jernbane