Riksarkivets logo

Lov om brevporto

Dame legger brev i fransk postkasse
I Frankrike fant man slike kasser til å legge brevene i overalt. Den kunne brukes også for frankerte brev, fordi landet hadde innført frimerker. Med innføring av frimerker i Norge tok man også her i bruk egne postkasser. Fra Skilling-Magazine nr. 4, 1852

Helt fra postverket ble opprettet, var det tre ulike måter å sende brev på. Avsenderen kunne betale for frakten når brevet ble innlevert, mottakeren kunne betale når brevet ble hentet og all embetskorrespondanse gikk gratis. Alle brev måtte listeføres (karteres). Denne ordningen fordret at man alltid måtte ha kontakt med postmesteren for å få sendt brev. Men i den nye loven innførte man frimerker. Disse kunne man kjøpe på forhånd og sette på brevet. Sammen med frimerkene kom også en annen oppfinnelse: postkassen. Ordningen med å listeføre alle brev ble opphevet. Det var nå ikke lenger behov for å oppsøke et poststed for å sende et brev. Dermed ble det enklere for befolkningen å sende brev, samtidig som det også ble billigere. Man kunne fremdeles la mottakeren betale brevet, men da kostet det dobbelt så mye. Embetskorrespondanse skulle fremdeles være gratis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tilbake til denne månedens dokument
Neste måned: Da Norge fikk jernbane