Riksarkivets logo

Kampen mot pesten


Kongebrev 4. juli 1603 hvor Villads Nielsen tilforordnes som ordinario medico i Bergen og får løfte om det første ledige kanoni ved Bergen domkirke.Kongebrev 4. juli 1603 hvor Villads Nielsen tilforordnes som ordinario medico i Bergen og får løfte om det første ledige kanoni ved Bergen domkirke. Fra 1572 begynte man i Danske Kanselli å føre egne serier med kopibøker for kongebrev til Norge. I serien Norske registre finner man kopier av åpne brev, det vil si kongebrev som var adressert til alle. Kopier av brev som var stilet til en enkelt eller noen få personer, såkalte missiver, ble innført i Norske tegnelser. Brevet til Villads Nielsen var et åpent brev, slik at allmenheten kunne få vite om utnevnelsen og løftet om at han skulle få et kanoni.
Kilde: Danske Kanselli, Norske registre 1596-1616, s. 196.
Foto: Odd Amundsen, Riksarkivet