0, Unionsoppløsningen 1905
Riksarkivets logo

Svensk krigstrussel og norsk-svenske forhandlinger

Protokoll fra privatarkiv 231 Ole Wilhelm Erichsen. Den inneholder både kopibok og regnskapsbok (1817 – 21). Materialet ble gitt av familien til Riksarkivet i 1895 og ble da en del av Personalia – samlingen (jnr. 735 – 1895). Det er senere overført til Privatarkivavdelingen.
Francis Hagerups første regjering (1895-1898) med statsministeren i midten foran. Foto: Riksarkivet, EA-4060 Fotografisamlingen B 50, fotograf ukjent.

Krigstrusselen førte til at Stortinget 7. juni 1895 vedtok å legge kravene til side, og i stedet sette seg til forhandlingsbordet med Sverige. Om høsten ble det dannet en koalisjonsregjering under ledelse av Francis Hagerup fra Høyre. En unionskomité, den tredje siden 1814, ble nedsatt. Komitéen delte seg i fire fraksjoner, og la fram sin innstilling i januar 1898. Venstre hadde ved valget høsten året før vunnet en klar seier. I februar 1898 ble regjeringen Hagerup avløst av Steens andre regjering. Unionskomitéens innstilling ble lagt til side.

Norge gikk nå inn i en fase av militær opprustning, samtidig som selve unionsaktivismen ble dempet ned. Men ved stortingsvalget i 1900 gikk Venstre til valg på at Norges selvstendighet skulle gjennomføres ved eget norsk utenriksstyre og eget norsk konsulatvesen.

På svensk initiativ ble det i 1902 nedsatte en konsulatkomité, og på grunnlag av komitéens innstilling ble det fram til 21. mars 1903 ført forhandlinger mellom norske og svenske regjeringsmedlemmer. De norske forhandlerne gikk langt i å gi avkall på egen utenriksminister, dersom de bare fikk et eget norsk konsulatvesen på plass. Partiet Venstre ble atter splittet. En gruppe som kalte seg ”De liberale” brøt ut under ledelse av Christian Michelsen fra Bergen.


Neste: Unionen som en hindring for borgerlig samling mot sosialistene
Til hovedside for månedens dokument 2005