Riksarkivets logo

En bønn fra kong Oscar 4. januar 1905

Brev fra kong Oscar til statsminister Francis Hagerup.
         Fra Riksarkivets privatarkiv nr. 84, eske 1, bilag 5 til Hagerups
         dagbok fra 1905. Brevet er trykt i boka ”Dagbok ført
         i 1906 av statsminister Francis Hagerup”, utgitt på Aschehougs
      forlag i 1951. Der finner en også Hagerups svar til kongen

Brev fra kong Oscar til statsminister Francis Hagerup.
         Fra Riksarkivets privatarkiv nr. 84, eske 1, bilag 5 til Hagerups
         dagbok fra 1905. Brevet er trykt i boka ”Dagbok ført
         i 1906 av statsminister Francis Hagerup”, utgitt på Aschehougs
      forlag i 1951. Der finner en også Hagerups svar til kongen

Brev fra kong Oscar til statsminister Francis Hagerup. Fra Riksarkivets privatarkiv nr. 84, eske 1, bilag 5 til Hagerups dagbok fra 1905. Brevet er trykt i boka ”Dagbok ført i 1906 av statsminister Francis Hagerup”, utgitt på Aschehougs forlag i 1951. Der finner en også Hagerups svar til kongen.

Neste: Brevet i maskinskrift
Til hovedside for månedens dokument 2005