Riksarkivets logo

Brevet i maskinskrift

Stockholm d. 4 Januar 1905

Min kjære Hagerup!

Statsminister Ibsen reiser iaften til Christiania, og der skal altså nu det, for mig endnu i denne stund ukjendte, svar angående konsulatssagen afgives. Jeg veed alligevel desværre nok for at kunne ane en både sørgelig och farlig krise, men endnu værre er at jeg indtil videre idetmindste ikke kan hindre uenigheden, om jeg også har min personlige mening om sagens indhold.

Jeg vil her altså blot henvende mig med en inderlig bøn til dig og dine

s. 2

kolleger at ikke undlade at alt som kan gjøres for at mindske kløften bliver gjort. Det samme har jeg sagt til de svenske statsråder og statsminister Bostrøm har erklært sig færdig at afgå fra sin post, som ministeriets formand, i samme øieblik som han skulde være en personlig hindring for sagens gjennemførelse.

Jeg beder dig også at erindre ordlydelsen af den oprindelige communiqué angående de hensyn som bør tages til den endnu fælles udenrigsminister. Disse synes man, i den norske presse idetmindste, aldeles at forbisee og glemme bord.

s. 3

De fælles diplomaterne må have nogen øieblikkelig magt, eller rådighed over konsulerne, ellers kan, altfor let, jo de farligste forviklinger mellem de to forenede riger og fremmede magter opståe, og det kan da vel ikke ansees for heldig ligesålidt som uret at man ønsker sikkerhed mod dette fra det andet lands side, det være nu Sverges eller Norges?

Suspensionen må jo i det fald til slutning blive at afgjøres i vedkommende statsråd, hvilket allerede jo kan være farligt nok, - f.ex under visse eventualiteter i Norge! Du forstår nok hva jeg med ovenstående ord mener?

Angående kronprinsen kan jeg forsikkre, at han aldeles ikke har fremtrådt i denne sag, og beder dig såvidt sådant numere kan skje forhindre den skade, som norsk chauvinisme derved kan gjøre ham

s. 4

Slottet i Oslo vinteren 1905. Foto: Norsk Folkemuseum, fotograf Anders Beer Wilse.
Slottet i Oslo vinteren 1905. Foto: Norsk Folkemuseum, fotograf Anders Beer Wilse.

mig og unionsfreden, hvis denne overhovedet kan opretholdes for øieblikket?

Hvad jeg har sagt til Ibsen, angående min reises til Norge sandsynlige udsættelse er sandt og aldeles ikke beroende af at nogle kakkelovne på Slottet ere påfyrede, hvilket Dronningen har ønsket under denne kolde periode for senere mulige tilfælde!

Ønskende dig og dine et godt Nytår, med bedre fortsættelse end det altfor ofte nu kan haves udsigt til,

forbliver jeg kjære ven

din hengivne

Oscar

 

 


Tilbake til originalbrevet
Til hovedside for månedens dokument 2005