Riksarkivets logo

Unionen som en hindring for borgerlig samling mot sosialistene

Christian Michelsen mente at unionsstriden medførte et unaturlig skille mellom Høyre og Venstre. Det gjaldt å få den konflikten ut av verden, slik at kreftene kunne samles på borgerlig side mot den framstormende radikalismen som arbeiderbevegelsen representerte. Ved valget høsten 1903 hadde sosialistene kommet inn på Stortinget med fire representanter. Dette signalet om den nye trusselen fra venstre i norsk politikk skapte et behov for en borgerlig samling.

Ved valget i 1903 mistet Venstre flertallet i Stortinget. Francis Hagerup dannet på ny en koalisjonsregjering, bestående av Høyre, Moderate Venstre og Liberale Venstre. Blant de sistnevnte var Christian Michelsen kommet inn som en ledende skikkelse. Den nye regjeringens hovedoppgave var å få en løsning på konsulatsaken ved å utarbeide forslag til likelydende lover for de to landenes utenriksrepresentasjon. Forslaget passerte Stortinget 27. april 1904.

 


Neste: ”De boströmske lydrikepunktene” 9. desember 1904
Til hovedside for månedens dokument 2005