Riksarkivets logo

En bønn fra kong Oscar 4. januar 1905

Oscar II . Foto: Riksarkivet, EA-4060 Fotografisamlingen A  609, fotograf ukjent..
Oscar II . Foto: Riksarkivet, EA-4060 Fotografisamlingen A 609, fotograf ukjent.

Det gikk en bølge av unionsmotstand over landet, og hos tidligere unionsvenner kom det et avgjørende stemningsskifte.

Den 4. januar 1905 kom kong Oscar i et nyttårsbrev til sin norske statsminister med en inntrengende bønn om ”at ikke undlate at alt som kan gjøres for at mindske kløften bliver gjort”. Samtidig forsvarte han suspensjonsretten. ”De fælles diplomaterne må have nogen øieblikelig magt, eller rådighed over konsulerne, ellers kan alt for let, jo de farligste forviklinger mellem de to forenede riger og fremmed magt opstå”.

Statsminister Hagerup svarte to dager senere at forslaget fra den svenske regjeringen inneholdt bestemmelser som ikke noe politisk parti i Norge, ”fra yderste høire til yderste venstre”, ville kunne slutte seg til. Forslaget ville i Norge framkalle ”et enstemmigt indtryk af svenske overhøihedsbestræbelser”.

 

 

 

 

 

 


Neste: Hele brevet
Til hovedside for månedens dokument 2005
Neste måned: Planer for sprengning av broer i Østlandsområde