Riksarkivets logo

Et hundreårsminne:
Norske Kvinners Nasjonalråd, stiftet 8. januar 1904


Dikka Moller (1838-1912) var en pioneer i norsk fredsarbeid
Foto av Dikka Møller er hentet fra boken "Norske kvinner" av Ulla Meyer

Dikka Møller (1838-1912) var en pionéer i norsk fredsarbeid. Alt i 1894 stiftet hun Kvinnenes fredsforening, og fikk i 1898 opprettet en norsk avdeling av Kvinnenes Verdensfredsforbund i Paris. Samme år ble hun formann i Norges fredsforening - en forening hvor hovedtyngden av medlemmene var menn!

Dikka Møller ble valgt som medlem av den internasjonale freds- og voldgiftskomité i International Council of Women (I.C.W.) Vervet forpliktet henne til å rapportere om fredsarbeidet i Norge på I.C.W.- møtet i Berlin sommeren 1904. Men hun ble syk, og derfor måtte en annen norsk fredsforkjemper, Randi Blehr, lese opp Dikka Møllers rapport. Manuskriptet til denne rapporten er månedens dokument. Det er hentet fra Randi Blehrs arkiv i Riksarkivet, mens arkivet til Norske kvinners nasjonalråd, som ble nedlagt i 1989, opp-bevares i håndskriftsamlingen på Nasjonal-bibliotekets Oslo-avdeling.


Til andre månedens dokument
Neste måned: Ålesund brenner - om nødhjelp til Ålesund 1904