Riksarkivets logo

Et hundreårsminne:
Norske Kvinners Nasjonalråd, stiftet 8. januar 1904

Fra Dikka Møllers rapport om fredsarbeidet i Norge.
Fra Dikka Møllers rapport om fredsarbeidet i Norge.


Til andre månedens dokument
Neste måned: Ålesund brenner - om nødhjelp til Ålesund 1904