Gjennom distriktslegens briller


  Månedens dokument for januar er Christoffer Pavels Munthes
  medisinalberetning for 1863 for Søndre Østerdalen legedistrikt.