Gjennom distriktslegens briller


Noen sider fra den originale beretningen