Riksarkivets logo

Militær ordre om utplassering av sprengstoff i broer mot Sverige

 Militær ordre om utplassering av sprengstoff i broer mot Sverige  Militær ordre om utplassering av sprengstoff i broer mot Sverige
Militær ordre om utplassering av sprengstoff i broer mot Sverige.

Neste: Militær ordre i maskinskriift
Til hovedside for månedens dokument 2005
Neste måned: Statsminister Hagerup trekker seg og Christian Michelsen blir utnevnt til ny regjeringssjef.