Riksarkivets logo

Krigsforberedelser februar 1905

Oscar II . Foto: Riksarkivet, EA-4060 Fotografisamlingen A  609, fotograf ukjent..
Forsvarsminister i Francis Hagrups andre regjering, Oscar S. J. Strugstad. Bildet er malt av Kr. Sinding-Larsen og er i privat eie.

Vel en måned etter kong Oscars inntrengende bønn til statsminister Hagerup, 7. februar 1905, ble forhandlingene mellom Norge og Sverige offisielt brutt. Kongen og den svenske regjeringen trodde likevel fremdeles at unionen kunne reddes. I Norge var nå de fleste klar over at den sto for fall. Spørsmålet var hvordan det skulle skje. Skulle unionsoppløsningen bli en lang eller kort prosess? Og kunne det komme til væpnet konflikt mellom Norge og Sverige?

Den 25. februar gikk det ut militær ordre om at det skulle utplasseres sprengammunisjon i de broforbindelsene mot Sverige som det kunne bli aktuelt å kutte over i tilfelle av krig. Den norske forsvarsledelsen hadde allerede to år tidligere forberedt seg på dette og utarbeidet en kartskisse over de aktuelle broforbindelsene.

 

 

 

  


Neste: Militær ordre om utplassering av sprengstoff i broer mot Sverige
Til hovedside for månedens dokument 2005
Neste måned: Statsminister Hagerup trekker seg og Christian Michelsen blir utnevnt til ny regjeringssjef.