Riksarkivets logo

Unionsoppløsningen 1905

Støtten av kong Carl Johan (1763 – 1844) utenfor slottet i Oslo 12.10.1904. Foto: Norsk Folkemuseum, fotograf Anders Beer Wilse
Kartskisse med broforbindelser som skulle sprenges i tilfelle krig med Sverige. Skissen ligger i eske 265 i arkivet etter Generalstaben I i et omslag med påskrift : Brosprængninger m. v.