Riksarkivets logo

Nødhjelp fra Cape Town til Ålesund 1904

Dikka Moller (1838-1912) var en pioneer i norsk fredsarbeid

Sjekken pålydende 46 pund og 14 shilling til de brannskadde i Ålesund. Sendt 17.02.1904 fra Cape Town av sørafrikansk generalagent for Det Norske Veritas og de Norske Assurandører, Karl Lithman, til statsministeren i Kristiania. Sjekken beror i arkivet etter Justis- og politidepartementet, Kommunalkontorene K, Skadesaker, pk. I: "Ang. Aalesunds Brand 23. Januar 1904". Det er i alt to pakker vedrørende Ålesundbrannen, og de inneholder foruten brev og bidrag fra utenlandske givere, en rapport om selve ulykken og revisjonsrapporten fra 1909 om fordelingen av pengegavene.


Til hovedsiden
Til tidligere månedens dokument
Neste måned: Arkivverket jubilerer