Riksarkivets logo

Nødhjelp fra Cape Town til Ålesund 1904


Medienes rolle

Mediene bidrar i stor grad til at katastrofer som brann, jordskjelv, flom og sult får oppmerksomhet og omtale. I våre dager når nyheter om humanitære kriser stuene våre gjennom TV-skjermene i løpet av kort tid. For hundre år siden var telegrafvesenet og avisene de viktigste nyhetskanalene. Selve brannen i Ålesund var godt lesestoff, men i dagene og ukene som fulgte, fortsatte både norske og utenlandske aviser å skrive om byen og ikke minst om all hjelpen som ble organisert så raskt. Én årsak til at brannen i Ålesund ble berømt i nesten alle verdenshjørner, kan ha vært at den var så ødeleggende at folk oppfattet det som om hele byen var brent ned til grunnen.

Første hjelpesending
Til tidligere månedens dokument
Neste måned: Arkivverket jubilerer