Riksarkivets logo

Nødhjelp fra Cape Town til Ålesund 1904

Alesund brann januar 1904 Lossing av hjelpesendinger pa Skansekaia
Lossing av hjelpesendinger på Skansekaia kort tid etter kjempebrannen 23. januar 1904. Fotograf: ukjent. Orig. i Ålesunds museum.

"Mangler det nødvendigste af klær og mad"

Få timer etter at brannen brøt ut, sendte Ålesunds magistrat og byfogd, Anton J. Rønneberg, telegram til amtmann Alexander L. Kielland i Molde om at hele byen brant, og at man "mangler det nødvendigste af klær og mad". Amtmannen ga straks ordre om å samle inn alt av mat, klær og medisin som kunne oppdrives på statens regning. Allerede klokka ett samme formiddag dro "D/S Rauma" fra Molde til Ålesund, og drøyt tre timer senere la skipet til Skansekaia med amtmannen og den første nødhjelpen til Ålesund om bord. Hjelpen fra Molde rakk til ut på søndagen. Men da var det begynt å komme hjelp også fra andre kanter av landet, i første rekke beholdninger fra ulike militærdepot bestående av telt, klær, madrasser og sengetøy. I tillegg ble det sendt ut 11 500 porsjoner hermetikk etter ordre fra Forsvarsdepartementet. Stortinget var også raskt ute og ga regjeringen myndighet til å bevilge de nødvendige midler til de brannlidte.


Hjelp fra hele verden
Til tidligere månedens dokument
Neste måned: Arkivverket jubilerer