Riksarkivets logo

Nødhjelp fra Cape Town til Ålesund 1904


Nødhjelp før og nå

Da katastrofen rammet Ålesund i 1904 var ikke det nasjonale og internasjonale hjelpearbeidet organisert på samme måte som i våre dager. Ved store katastrofer er vi vant til at nasjonale, regionale og internasjonale nødhjelpsnettverk og hjelpeorganisasjoner går sammen for å mobilisere bistand og håndtere situasjonen. Nødhjelpen som kom til Ålesund for hundre år siden, var en blanding av offentlige bevilgninger og innsamlede penger, mat og klær. Rundt om i Norge ble det gjerne opprettet en såkalt Ålesundkomité som organiserte hjelpearbeidet, og i selve Ålesund var det hele fire komiteer som skulle sørge for husly for de husløse og stå for utdelingen av mat og klær. Pengegavene som kom fra utlandet, synes å ha blitt kanalisert gjennom kommunalkontorene i Justisdepartementet.

Medienes rolle
Til tidligere månedens dokument

Neste måned: Arkivverket jubilerer