Riksarkivets logo

Nødhjelp fra Cape Town til Ålesund 1904


Hjelp fra hele verden

Brannen i Ålesund utløste giveraksjoner også utenfor landets grenser. Først ute var tyskerne med keiser Wilhelm II i spissen. At det selv hundre år etter brannen er mange som tror at det var keiseren alene som organiserte all hjelpen og gjenreiste byen, skyldes nok hans evne til å lage oppstyr rundt det han gjorde. Men det var ikke bare tyskerne som sendte nødhjelp til den brannskadde byen. Gavene strømmet inn fra Sverige og Danmark, England, Skottland og Ungarn. I Paris i Frankrike ble det arrangert en egen matiné i Sarah Bernards teater til inntekt for brannofrene. Det kom penger fra Chicago i USA, fra Rio de Janeiro i Brasil, fra Argentina og fra Yokohama i Japan.

Innsamling i Cape Town
Til tidligere månedens dokument

Neste måned: Arkivverket jubilerer