Riksarkivets logo

Nødhjelp fra Cape Town til Ålesund 1904

"att stalla mig i spetsen for en insamling till de brannskadade"

Nyheten om brannen nådde også generalagenten for Det Norske Veritas, konsul Karl Lithman, i Cape Town i Sør-Afrika. I sitt brev av 17. februar 1904 skriver Lithman at han i egenskap av sin stilling så det som sin plikt "at ställa mig i spetsen för en insamling till de brannskadade". Lithman ønsket først å overlate pengene han hadde samlet inn, til den norske sjømannspresten, pastor Geelmuyden, som selv hadde startet en innsamling. Generalkonsul Ohlsson satte imidlertid som vilkår at de innsamlede beløpene skulle sendes gjennom ham. Lithman bestemte derfor at han selv skulle sende inn pengegaven, da han bare hadde handlet av menneskekjærlighet og "icke för at skörda beröm". Da konsul Lithman to uker senere leste i avisene at nøden fortsatt var stor i Ålesund, sendte han en sjekk på sitt eget firma pålydende kr. 5000,- til de brannskadde. Nedenfor ser dere listen over givere.
Brev fra Fredrikke Qvam til Gina Krog Brev fra Fredrikke Qvam til Gina Krog
Brevet fra Cape Town
Til tidligere månedens dokument
Neste måned: Arkivverket jubilerer