Riksarkivets logo

Gunnar Knudsen

Portrett av Gunnar Knudsen, Telemark Museum
Portrett av Gunnar Knudsen, Telemark Museum

I sitt første år som stortingsrepresentant for Bratsberg amt støttet Gunnar Knudsen vedtaket i Stortinget av 10. juni 1892 om å godkjenne planen om et eget konsulatvesen, og at det skulle innledes forhandlinger med Sverige om selve avviklingen av det konsulære felleskapet. Gunnar Knudsen var en sentral politiker under store deler av den perioden unionsstriden varte, og han hadde en lang politikerkarriere bak seg da unionsoppløsningen ble et faktum i 1905. I likhet med mange andre venstrerepresentanter var også Gunnar Knudsen tilhenger av republikk som statsform, men samtidig godtok han tanken på en svensk prins som norsk konge ut fra hensynet til et godt forhold til Sverige. Gunnar Knudsen ble senere Statsminister i perioden 1908-1910, og 1913-1920.

I Riksarkivet finnes et rikholdig privatarkiv etter Gunnar Knudsen.

 

 

 

 

 

 

 

 


Neste: Mot nye eventyr
Til hovedside for månedens dokument 2005