Riksarkivets logo

Optimisme og forventning

Månedens dokument er et brev fra Brukseier Hans Carl Hansen fra Skien til statsråd Gunnar Knudsen skrevet 28. des. 1905. Brevet er hentet fra privatarkivet etter Gunnar Knutsen (Pa 626), eske 14 i serie Db – Inngående korrespondanse Månedens dokument er et brev fra Brukseier Hans Carl Hansen fra Skien til statsråd Gunnar Knudsen skrevet 28. des. 1905. Brevet er hentet fra privatarkivet etter Gunnar Knutsen (Pa 626), eske 14 i serie Db – Inngående korrespondanse

Månedens dokument er et brev fra Brukseier Hans Carl Hansen fra Skien til statsråd Gunnar Knudsen skrevet 28. des. 1905. Brevet er hentet fra privatarkivet etter Gunnar Knutsen (Pa 626), eske 14 i serie Db – Inngående korrespondanse