Riksarkivets logo

H.C. Hansen


Portrett av H.C. Hansen. Telemark Museum
Portrett av H.C. Hansen. Telemark Museum
Jule- og nyttårshilsener som ble sendt mellom nordmenn i 1905 var av en spesiell karakter. Gleden over at Norge var løst fra unionen med Sverige ble uttrykt gjennom ord og bilder i kort og brev. Som månedens dokument for desember har valget falt på et nyttårsbrev av 28/12-1905 fra brukseier Hans Carl Hansen fra Skien til statsråd Gunnar Knudsen. Brukseieren og statsråden var gamle kjente fra kretsen av driftige menn i industrien i Grenlandsområdet. H.C. Hansen var en sentral skikkelse i det industrielle miljøet i Telemark. Han eide og drev blant annet møller, treforedlingsindustri, kraftselskaper og jernsmelteri. Sam Eyde, som også hadde sitt hjemsted i Grenland, skrev om H.C. Hansen: ”Han tilhører foregangsmennenes lille tropp, og som sådan vil han Alltid leve i det industrielle Norges historie.”

Som formann i Brukseierforeningen var H.C. Hansen blant annet opptatt av en jevn og forutsigbar vanntilførsel i Skiensvassdraget. For å sikre dette ble blikket ble hevet mot kildene langt nord og øst i Telemark, og initiativtageren H.C. Hansen ble formann i Møsvannskomitéen da denne ble nedsatt i 1902. Senere utgjorde reguleringen av Møsvann grunnlaget for kraftutbyggingen og industrietableringen til Norsk Hydro på Rjukan.

Befaring av anleggsstedet på Mjøsvanndammen
Befaring av anleggsstedet til Møsvannsdammen øverst i Telemarksvassdraget den 03.10.1903. Fra venstre: H. Abr. Hansen, bestyrer av Tinfos Papirfabrik, Dir. G. Schmidt fra Union Co., H.C. Hansen, Sam Eyde og brukseier O. H. Holta. Fotograf ukjent. Hydro Media, Oslo

Neste: Gunnar Knudsen
Til hovedside for månedens dokument 2005