Riksarkivets logo

Brevet i maskinskrift

Side 1:

Skien den 28/12-1905.

Kjære
Her Statsraad Gunnar Knudsen
til Borgestad,

Nu da det lakker mod Enden
af Det forunderlige Naadens Aar
1905, maa jeg faa Lov at sende
Dig min ærbødige og hjertelige Tak
for Det hvad Du har udrettet til Held
og Lykke og Frigjørelse af vort herlige Land
og Folk. Det er saa sandt som det
er sagt, at Det som er gaaet forud,
paa det politiske Omraade, i den sidste
meneskealder, det var absolut nødvendigt.
Det var nødvendigt dette at – Gaa paa –
Og ligesaa dette at – Balancere – for at
Frugten saaledes skulde modnes, at
Naar Tidens Fylde kom, saa var der
Kun en mening.
Ja Herrens Veie ere underlige

Side 2:

saa som han har ført vort
Land og Folk i dette Aar, han
Være priset og takket først og fremst.
Dernest maa vi takke vor
kloge kraftige Regjering som
efter min Mening paa alle Punkter
har ført Seiren hjem.
Og saa Du og Dine en Speciel
Tak fra mig personlig, for al den
mod mig beviste Venlighed og
Opmærksomhed i dette Aar, og med
ønske om et godt Nytaar hilsen

Din hengivne
HC Hansen

Jeg reiser i morgen med ”Vöringen” til E.V. og
blir der til 2d Januar 1906. HCH

 
Til hovedside for månedens dokument 2005