Riksarkivets logo

Ole Wilhelm Erichsen

Portrett av Ole Wilhelm Erichsen. Utlånt fra Marinemuseet i Horten
Portrett av Ole Wilhelm Erichsen. Utlånt fra Marinemuseet i Horten.


Ole Wilhelm Erichsen (1793-1860) var født i Danmark og fikk dansk sjøoffisersutdannelse, men valgte å bli i Norge ved unionsoppløsningen i 1814.

Under krigen mot Sverige samme sommer gjorde han tjeneste som løytnant i den norske orlogsflåten. Etter krigen bosatte han seg i Kristiansand hvor han også giftet seg, men seilte så i flere år som skipper i handelsflåten med permisjon fra Marinen.

Senere gjenopptok han sin karriere som marineoffiser. Han ble benyttet til mange slags oppdrag til sjøs og var også medlem av en rekke offentlige kommisjoner. Da den norske stat kjøpte sine to første dampskip i 1827, ble Erichsen sendt til England for å ha tilsyn med byggingen. Han førte også det ene av dem, "Constitutionen", hjem til Norge.

I 1845 ble Erichsen sjef for Marinens hovedverft i Horten, og fra 1848 til 1862 var han statsråd for Marinedepartementet.


Tilbake til denne månedens dokument
Hovedside for månedens dokument 2004