Riksarkivets logo

Julekveld ombord

Protokoll fra privatarkiv 231 Ole Wilhelm Erichsen
Protokoll fra privatarkiv 231 Ole Wilhelm Erichsen. Den inneholder både kopibok og regnskapsbok (1817 21). Materialet ble gitt av familien til Riksarkivet i 1895 og ble da en del av Personalia samlingen (jnr. 735 1895). Det er senere overført til Privatarkivavdelingen.