Riksarkivets logo

"Hero" av Porsgrunn

“Hero” står i tollbøkene registrert som “Skib”. Det betyr etter datidens terminologi et tremastet fartøy. Skipet var målt til 92 kommerselester, et uttrykk for lasteevnen. Vi kjenner ikke til noe bilde av “Hero”, men i på Ulefos hovedgård finnes en punsjebolle dekorert med et skip som også tilhørte Jørgen Aall. Det er “Porsgrund”, bygget i 1785. Dette skipet var på hele 157 kommerselester, altså noe eldre og betydelig større enn “Hero”, men ellers av samme type. I Langesunds tollbok for 1812 står “Porsgrund” oppført som “forliist, uden at hverken Sk. eller en eneste Mand er reddet.” (Foto: Aasmund Beier, Porsgrunn Bymuseum)
"Hero" står i tollbøkene registrert som "Skib". Det betyr etter datidens terminologi et tremastet fartøy. Skipet var målt til 92 kommerselester, et uttrykk for lasteevnen. Vi kjenner ikke til noe bilde av "Hero", men i på Ulefos hovedgård finnes en punsjebolle dekorert med et skip som også tilhørte Jørgen Aall. Det er "Porsgrund", bygget i 1785. Dette skipet var på hele 157 kommerselester, altså noe eldre og betydelig større enn "Hero", men ellers av samme type. I Langesunds tollbok for 1812 står "Porsgrund" oppført som "forliist, uden at hverken Sk. eller en eneste Mand er reddet." (Foto: Aasmund Beier, Porsgrunn Bymuseum)

I privatarkiv 231 Ole Wilhelm Erichsen finnes en protokoll som inneholder Erichsens kopibok for årene 1818-1821, og dessuten hans regnskap som skipper på skipet "Hero" 1817-1819. Mange sider av protokollen er borte, men gjennom Erichsens regnskapsbok og hans korrespondanse med Jørgen Aall og franske kjøpmenn kan vi følge skipet fra havn til havn. Vi får også et sterkt inntrykk av hvilke oppgaver og ansvar som en ung skipper påtok seg, når han i tillegg til å føre skipet over verdenshavene også skulle være agent for skipet, gjøre avtaler om frakt og priser og ha omsorg for mannskapets ve og vel. Når det gjelder "Hero", har tollbøkene for Langesund tollsted, som Porsgrunn hørte under, gitt supplerende opplysninger.

"Hero" ble bygget i Kristiansand i 1816 for kjøpmann og skipsreder Jørgen Aall i Porsgrunn. I mai 1817 ble skipet målt og utrustet for langfart, blant annet med "algiersk Pas", noe alle skip som skulle seile sønnafor Kapp Finisterre måtte ha. I tillegg til skipperen selv besto mannskapet av de to styrmennene Ole Moe og Thomas Føre (Førey), båtsmann Lars Andreassen og matrosene Michael Hansen, Lars Erichsen Steen, Peer Larsen, Lars Andersen, Anders Abrahamsen og Frederik Førey. Dessuten en "gutt", Anders Olsen, senere titulert som kokk.

Da alt var klart, ble "Hero" seilt i ballast (uten nyttelast) til Porsgrunn, og ankom der den 10. juni 1817. To uker senere ble hun utklarert i tollboken for å gå med trelast til Madeira. Så vidt vi kan se, var dette det eneste besøket "Hero" noensinne gjorde i hjembyen. På grunn av store økonomiske tap ble Aall nødt til å pantsette skipet hos et fransk handelshus, men Erichsen fortsatte som skipper og rapporterte jevnlig både til Aall og til sine franske oppdragsgivere.

Ole Wilhelm Erichsen reiste med "Hero" til havner i Østersjøen, Frankrike og Holland, og gjorde flere turer over Atlanterhavet. Under et opphold i Port au Prince vinteren 1819-1820 ble mannskapet angrepet av gul feber. Etter flere dødsfall ombord rømte syv av mannskapet, slik at det til slutt bare var Erichsen og Ole Moe igjen på skipet. Erichsen ble selv hardt angrepet av feberen, men overlevde, "guul som en Citron".

Erichsen gjorde også året etter en reise til Port au Prince, men da hans permisjon fra Marinen utløp i 1821, vendte han hjem til Norge og Kristiansand. Den trofaste Ole Moe overtok som skipper. I tollboken for Langesund for 1823 oppgis "Hero"å være solgt.

 


Neste: Ole Wilhelm Erichsen
Tilbake til denne månedens dokument
Hovedside for månedens dokument 2004