Riksarkivets logo

Kirurgisk håndbok med italienske og og arabiske aner

fragment av en legebok på latin.
      Innholdet i tekstfragmentet er basert på <em>Chirurgia </em><em>magna </em> (“Den
      store kirurgi”), som ble publisert i 1252 av Bruno da Longoburgo
      fra Calabria i Syd-Italia Månedens dokument er et fragment av en legebok på latin. Innholdet i tekstfragmentet er basert på Chirurgia magna (“Den store kirurgi”), som ble publisert i 1252 av Bruno da Longoburgo fra Calabria i Syd-Italia.

 

 

 

 

 

 

Til månedens dokument 2003