Riksarkivets logo

Kirurgisk håndbok med italienske og og arabiske aner


Norsk oversettelse:

Om polypp og årsaken til den

En polypp er en ansamling av kjøtt som viser seg innvendig i nesen. Årsaken til den er en tykk og klebrig væske som (kommer?) fra hodet og går ned i neseborene. Der blir den omdannet til kjøtt. Et kjennetegn på en polypp er tetthet i nesen og en vond lukt som kommer fra neseborene og den oppsamling av kjøtt som viser seg forrest i nesen. Noen ganger blir nesen større av denne sykdommen. Den får en sortbrun farve, og luktesansen blir svak. Den blir svært hard, og kjøttansamlingen blir ikke mindre. [.] Da må man ikke på noen måte røre nesen, for det er en slags kreft. Nesen må være bløt om den skal helbredes. Om den ikke er mørk av farve, er den lett å behandle; behandle den da uten å være engstelig. Du skal altså åpne neseborene på den syke og gripe rundt den nevnte kjøttklumpen med en liten krok og trekke den ut. Deretter må man bruke spatelen . og hvis det er noe igjen .

Til dokumentet i latinsk maskinskrift

Til månedens dokument 2003