Riksarkivets logo

Kirurgisk håndbok med italienske og og arabiske aner


Professor Finn T Winther har lest igjennom den oversatte fragmentteksten og laget denne kommentaren:

Kommentar til beskrivelse av svulst som årsak til nesetetthet:

Beskrivelsen svarer i store trekk til de kriterier som ved en leges første undersøkelse av nesen gir holdepunkter for om det dreier seg om det vanligste: polypper, eller den mer sjeldne årsak til nesetetthet, kreft.

Det typiske ved polypper er at de er grårøde av farge, bløte og inneholder mye væske. Ingen vet med sikkerhet den dag i dag hvorfor denne væskeansamling i slimhinnen kommer. At den kommer fra hodet er derfor en uangripelig påstand.

Kreftsvulsten er mørk rød og bare vokser og vokser og ødelegger det normale utseende og konsistens av nesen. Den blir aldri mindre. Behandling av polypper er fortsatt å fjerne dem, men moderne medikamenter forhindrer at de kommer tilbake. Det var nok et godt råd ikke å røre kreftsvulsten som nå behandles med røngtenstråling og kirurgi

Til månedens dokument 2003