Månedens dokument desember 2002

Jag vil bli norsk!


Utløsningsdekret utstedt 26. januar 1906 av kong Oscar II av Sverige.
Dokumentet bekjentgjør at høyeste myndighet, i dette tilfellet kongen, har besluttet å frita skomakeren Anders Nilsson f. 22. november 1874, for alle hans forpliktelser som svensk statsborger. Vilkår for fritaket er at Anders Nilsson senest innen ett år er innvilget statsborgerskap i et annet land. Statsminister Karl Staaff har bevitnet dokumentinnholdets riktighet ved sin underskrift. Kommer fra Justis- og politidepartementet, 2. civilkontor, Statsborgerskapssaker 1907.

Vil du se mer av utstillingen?

Oversiktsbilde av utstillingen