Riksarkivets logo

Unge menn stiller også opp

Unge menns underskriftskampanje. 
       Dokumentet er hentet fra arkivet etter Justisdepartementet 2. sivilkontor 
       C, F-125.b.
Unge menns underskriftskampanje. Dokumentet er hentet fra arkivet etter Justisdepartementet 2. sivilkontor C, F-125.b.

Det var ikke bare kvinner som følte at de ville ha et ord med i laget og vise sin støtte til regjeringens vedtak om å oppløse unionen. Også en rekke menn under stemmeberettiget alder skrev under på egne lister til støtte for unionsoppløsningen. Noen steder var det menn over 18 år, andre steder over 20 og noen steder, som på Eidsvoll, gikk kvinner og unge menn mellom 21 og 25 år sammen om en felles liste der de kunne uttrykke sin støtte til unionsoppløsningen. Summen av det hele ble et overveldende engasjement som man knapt hadde sett maken til siden. Og det var bare ett svar som gjaldt denne gangen: JA!! 368.392 stemmeberettigede menn stemte for, bare 184 stemte imot.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste: Hele dokumentet
Til hovedside for månedens dokument 2005
Neste måned: Chiffertelegram fra Karlstad