Riksarkivets logo

Kvinneaksjon for unionsoppløsning

Dokumentet er hentet fra boks F-125b i  arkivet etter 2. sivilkontor C i Justisdepartementet . Bildet viser første side av et opprop til Stortinget og regjeringen med en  oversikt de  norske kvinneorganisasjoner som deltok i underskriftskampanjen til støtte for folkeavstemningen 13. august 1905.
Dokumentet er hentet fra boks F-125b i arkivet etter 2. sivilkontor C i Justisdepartementet . Bildet viser første side av et opprop til Stortinget og regjeringen med en oversikt de norske kvinneorganisasjoner som deltok i underskriftskampanjen til støtte for folkeavstemningen 13. august 1905.