Riksarkivets logo

Samferdselsmidler

Brev til de engelske jernbaneinteresserte investor 1845-54
Frederik Stang (1808 - 1884) var utdannet jurist og statsråd i for Indredepartementet 1845 - 1856. Han var en foregangsmann i næringspolitikken og markerte seg som en nidkjær talsmann for det nye kommunikasjonsmiddelet. (Skilling-Magazin 1862, nr. 1)

Tanken om bedrede samferdselsmidler er gammel. Kristiania hadde gjennom flere hundreår vært hovedutskipningssted for de dype østlandsskogene. Varekjørselen la også beslag på et stort antall folk og hester. Allerede i 1805 var det blitt nedsatt en kongelig kommisjon som endte opp med forslag om en kanal fra Nittelva til Kristiania, som ville koste fra 3 til 4 tønner gull. Saken ble tatt opp igjen i 1824 gjennom statsråd Jonas Collett i Finansdepartementet, som ga kanaldirektøren i oppdrag å utrede ferdselsmulighetene på Vorma og Glomma - om muligheten til å omgå fossefall ved jernveier, som var innrettet for dampvogner . Denne ambisiøse planen ble imidlertid for kostbar.

 

 

 

 

 

 


Neste: Da engelskmennene kom
Tilbake til denne månedens dokument
Neste måned: Jernbaneplanen av 1923